Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior

Använd detta formulär för att lämna inköpsförslag eller beställa fjärrlån och artikelkopior.

  • Vad vill du beställa? *

    Fyll i så mycket som möjligt i beställningen, så blir det lättare för oss att hantera den. Tack!

    Ange PMID eller DOI för att automatiskt fylla i övrig information om artikeln.

    Ange ISBN för att automatiskt fylla i övrig information om boken.

    Så långt det är möjligt försöker vi köpa in beställda böcker till biblioteket, och då helst som e-bok. Om vi inte köper in boken kan vi fjärrlåna från andra bibliotek. Se vår mediapolicy för mer information.