Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior

Använd detta formulär för att lämna inköpsförslag eller beställa fjärrlån och artikelkopior.

Begränsad service

Under perioden 3 juli-8 augusti är våra tjänster delvis stängda och vi har längre handläggningstider. Du kan fortfarande beställa artikelkopior, bokkapitel och mikrofilm om du är

  • anställd vid Umeå universitet
  • anställd vid Region Västerbotten
  • student vid Umeå universitet.

  • Fyll i så mycket som möjligt i beställningen, så blir det lättare för oss att hantera den. Tack!

    Ange ISBN för att automatiskt fylla i övrig information om boken.

    Så långt det är möjligt försöker vi köpa in beställda böcker till biblioteket, och då helst som e-bok. Om vi inte köper in boken kan vi fjärrlåna från andra bibliotek. Se vår mediapolicy för mer information.